Katepal radonmembran nå med teknisk godkjenning fra Sintef Bygg

Katepal radonmembran, hjørnedetalj bildeLegging av Katepal radonmembran, bildeKatepal radonmembran har nå teknisk godkjenning fra Sintef Bygg.
Katepal randonmembran kan benyttes til beskyttelse mot radon i bruksgruppene A, B og C som angitt i Byggforsk seriens Byggdetaljer 520.706.

SINTEF Godkjenning Nr. 20432 (pdf)